Fellesnemnda tilrådde enstemmig framlagte forslag til nytt kommunevåpen for Heim kommune.

Valgstyre i Heim, vedtok i sak 08/19, den 8. mai 2019, de 8 valglistene som var lagt til høring.

Halsa kommune jobber med en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I den forbindelse ønskes det å kartlegge dine aktivitetsvaner. Dette er en kort spørreundersøkelse, som vil ta deg noen få minutter å svare på. Vi håper så mange som mulig svarer, uavhengig av livssituasjon og aktivitetsgrad. Vi ønsker tilbakemelding med bred representativitet og fra hele Heim kommune!

De nye vedtektene gjelder fra 01.08.19, men sommerlukkinga gjelder også for inneværende år. Nytt barnehageår starter 15. august.

Avtale mellom Trøndelag og Møre & Romsdal om videregående opplæring for elever i nåværende Halsa kommune fra 2019

Nyhetsbrev nr 2 fra prosjektleder