Halsa kommune jobber med en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I den forbindelse ønskes det å kartlegge dine aktivitetsvaner. Dette er en kort spørreundersøkelse, som vil ta deg noen få minutter å svare på. Vi håper så mange som mulig svarer, uavhengig av livssituasjon og aktivitetsgrad. Vi ønsker tilbakemelding med bred representativitet og fra hele Heim kommune!

Med hjemmel i Valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn. På vegne av Heim kommune er det mottatt i alt 8 lister som stiller til valg. Nå starter prosessen med å godkjenne listeforslagene og innen 1. juni skal listene for hvem som stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 være klare.

Norsk kulturforum Trøndelag i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har nominert Hemne kommune som kandidat til Norges kulturkommune 2019. Kåring og utdeling av diplom 25. mai 2019.

De nye vedtektene gjelder fra 01.08.19, men sommerlukkinga gjelder også for inneværende år. Nytt barnehageår starter 15. august.

Avtale mellom Trøndelag og Møre & Romsdal om videregående opplæring for elever i nåværende Halsa kommune fra 2019

Nyhetsbrev nr 2 fra prosjektleder