Utleggingsmanntall for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er nå tilgjengelig for offentlig gjennomsyn på fellestjenester i Hemne rådhus og servicekontoret i Halsa rådhus. Åpningstider: Hemne rådhus kl. 08.00-15.00 - Halsa rådhus kl. 08.00-15.30

Det arrangeres politisk debatt på Kyrksæterøra i forbindelse med Øradaganj. Der vil det bli 2 representanter fra alle politiske partier som stiller til høstens kommunestyrevalg i Heim kommune. Debatten blir ledet av journalisten Odd Ustad. Tid og sted for arrangementet er: området Øragata den 18.juli klokka 19.00.

I april ble det sendt ut en spørreundersøkelse om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv til innbyggerne i Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner. 203 innbyggere tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Oppsummering av hele undersøkelsen er publisert på Halsa kommune sine hjemmesider.

Heim kommune har ledig stilling som kulturskolelærer/dirigent i enhet for kultur, med arbeidssted Halsa barne- og ungdomsskole (2. gangs utlysning)

Informasjon fra prosjektleder - status Heim kommune.

Heim kommune v/Fellesnemnda legger med dette forslag til tre nye gebyrforskrifter ut på høring. Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til: * Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering * Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket * Vann/avløp