Norsk kulturforum Trøndelag i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har nominert Hemne kommune som kandidat til Norges kulturkommune 2019. Kåring og utdeling av diplom 25. mai 2019.

De nye vedtektene gjelder fra 01.08.19, men sommerlukkinga gjelder også for inneværende år. Nytt barnehageår starter 15. august.

Vi minner om frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Fristen er mandag 1. april 2019 kl. 12.00 og er absolutt. Forslag som leveres for sent vil bli avvist. Listeforslag skal leveres til Hemne kommune, Fellestjenester i 1. etasje på rådhuset. Du vil få kvittering for levert liste.

Ledersamling i Heim kommune. Vi bygger felles verdier og språk med veiledning av KS v/Håvard Moe og Hanne Kjensli og innlegg v/prosjektleder/rådmann i Heim kommune Torger Aarvaag.

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg 8. og 9. september 2019 i Heim kommune. Valget skal gjennomføres som om at kommunene Halsa, Hemne og Ven krets i Snillfjord allerede er sammenslått til Heim kommune.

Avtale mellom Trøndelag og Møre & Romsdal om videregående opplæring for elever i nåværende Halsa kommune fra 2019