Møte på Ven oppvekstsenter


Her er Fellesnemnda på Ven, der Ven skole/barnehage sang for nemnda.

 Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda har rullering på møtested. Her er det møte ved Ven oppvekstsenter.