Bedriftsbesøk hos Wacker Chemicals AS


Fellesnemda har i dag vært på befaring hos Wacker Chemicals AS og AquaGen AS

Møte i Fellesnemda, den 23.01.18, innbefatta også bedriftsbesøk i Hemne. Fellesnemnda er her på befaring hos Wacker Chemicals AS og fikk omvisning på store deler av anlegget. Daglig leder, Torbjørn Hallan, orienterte - blant annet om den storstilte utbyggingen som pågår.