Politisk arbeidsgruppe for kommunenavn og kommunevåpen


Politisk arbeidsgruppe for kommunenavn og kommunevåpen skal innhente råd og veiledning for hvordan arbeidet med å komme fram til nytt navn og kommunevåpen skal foregå.

                                        

Arbeidsgruppa har fått inn mange forslag til nytt navn for den nye kommunen. Ved vurdering av de ulike navna, skulle dette sees i sammenheng med Intensjonsavtalen for den nye kommunen og det ble innhentet råd om navnevalg fra Språkrådet. Til slutt satt gruppa igen med ett navn. tilrådingen fra arbeidsgruppen ble sendt over til Fellesnemnda for behandling og Fellesnemnda vedtok at det nye navnet skulle være Heim kommune.

Nå er arbeidsgruppa i gang med prosessen for utarbeidelse av nytt kommunevåpen.