Orientering fra Waade Informationsystem as


I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 23.03.18, ble det gitt en orientering om bedriften Waade Informationsystem as v/Svein Waade

For å kunne lese litt mer om firmaet, kan dere gå til firmaets hjemmeside WIS