Besøk av politimesteren i Trøndelag


Den 9/4-18 var politimesteren i Trøndelag på besøk til Kyrksæterøra. Politimesteren informerte om hvordan Trøndelag politidistrikt er planlagt organisert i framtiden og hvordan det tenkes i forhold til framtidig tjenestetilbud i nye Heim kommune.

Her kan en lese høringsdokumentet Framtidig enhetsstruktur - Trøndelag politidistrikt.