Seminar/Fellesnemndsmøte i Kristiansund 16. og 17.april 2018


Seminar/Fellesnemndsmøte i Kristiansund 16. og 17.april 2018 med tema Kommunekompasset - sterke og svake sider ved dagens Snillfjord, Halsa og Hemne kommuner. Disse erfaringene tas med i arbeidet med å utforme lokaldemokratiet i Heim kommune.

Sakslisten til møte kan leses her