Tilsetting av toppledere i Heim kommune


Da er den øverste ledelsen i Heim kommune på plass. Det er nå foretatt intern tilsetting/innplassering av assisterende rådmann og 3 kommunalsjefer i Heim kommune. Formelt tilsettingsvedtak ble sendt ut den 23.04.18.

Assisterende rådmann - Anita Ørsal Oterholm
Kommunalsjef helse, omsorg og familie - Inger-Lise Waade
Kommunalsjef økonomi - Inger Johanne Lillemyr Steinveg
Kommunalsjef oppvekst - Svein Johny Forren
Prosjektleder og rådmann - Torger Aarvaag (tilsatt 1.6.17)