Orientering om Halsa Interkommunale Psykiatriske senter v/leder Elsa Bjerkås


I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 26.04.18, fikk Fellesnemnda en orientering om Halsa Interkommunale Psykiatriske senter v/leder Elsa Bjerkås.

HIPS er et interkommunalt selskap eid av Halsa og Surnadal kommuner.

HIPS har blant annet botilbud/overgangsbolig for personer som har utfordringer med rus/psykisk helse, og som trenger en trygg arena for kortere eller lengre tid. I tillegg utreder de for tiden muligheten for å kunne tilby ø-hjelpsenger innen psykisk helse/rus.