Møte i Arbeidsutvalget - 05.06.18 - Hemne rådhus


Videre oppfølging av vedtak fattet i Fellesnemnda som sak 48/17, den 18.12.17, og Fellesnemnda sitt møte i Kristiansund, den 16. og 17.04.18.

Arbeidsutvalget er satt ned som "politisk arbeidsgruppe" som skal jobbe med politisk organiserings/struktur, prosesser og samskaping for Heim kommune.