Møte i Fellesnemnda og omvisning i området Hellandsjøen, Gjengstøa, Belsvika og Heim - 21.06.18


Møte i Fellesnemnda, den 21.06.18, ble avholdt på Svanem skole/samfunnshus. Etter at ordinære saksliste var behandlet, dro Fellesnemnda på busstur i området. Vi besøkte Hellandsjøen, Gjengstøa, Belsvika og Heim. Leder i Fellesnemnda bidro med historier underveis.