Ny milepæl i arbeidet med å etablere Heim kommune er nå vedtatt


Fellesnemnda behandlet i møte 29.08.18 Administrativ organisering fase II. Følgende ble vedtatt: Administrativ organisering av Heim kommune fase II tas til etterretning. Videre organisering/oppgavefordeling og beslutninger om endring delegeres til prosjektleder.

Administrativ organisering fase I er ferdig og topplederteamet i Heim kommune er tilsatt.

Nå står administrativ organisering fase II for tur og det vil si at innplassering/tilsetting av enhetsledere og stabsledere starter opp. Når tilsetting/innplassering fase II er ferdig, vil det bli innplassering av alle andre ansatte - fase III.

Rapport administrativ organisering fase II kan leses her.