Ledersamling Heim kommune


Sammen bygger vi Heim! Ledere, stabsfunksjoner og tillitsvalgte sammen om organisasjonsutvikling fram mot 2020.

Ledere, stabsfunksjoner og tillitsvalgte samlet på 1. ledersamling i regi Heim kommune.