Avtale mellom Trøndelag og Møre & Romsdal om videregående opplæring


Avtale mellom Trøndelag og Møre & Romsdal om videregående opplæring for elever i nåværende Halsa kommune fra 2019

Søkere fra Halsa kommune kan søke videregående opplæring ved Hemne vgs i Trøndelag fylke skoleåret 2019-2020. De konkurrerer på lik linje med søkere fra Trøndelag.

Søkere fra Halsa kommune har rett til videregående opplæring i Trøndelag fylke fra skoleåret 2020-2021. Elevene vil få Hemne vgs som nærskole. I tillegg kan elevene også søke på Atlanten, Kristiansund, Surnadal, Sunndal og Tingvoll vgs, der de konkurrerer på lik linje med søkere fra Møre og Romsdal.

Det vil være overgangsordninger for elever som har påbegynt sin videregående opplæring i Møre og Romsdal. 

Se ellers vedlagte lenke for informasjon.