Prosjektstilling som utviklingsveileder


I forbindelse med Udir sin satsning på inkluderende barnehage og skolemiljø har vi nå ledig 100% prosjektstilling i samarbeid mellom Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner.

Frist for å søke er innen 20.02.19. Les mer om stillingen her.