Ledersamling Heim kommune


Ledersamling i Heim kommune. Vi bygger felles verdier og språk med veiledning av KS v/Håvard Moe og Hanne Kjensli og innlegg v/prosjektleder/rådmann i Heim kommune Torger Aarvaag.

Ny samling for ledere, stab og tillitsvalgte i Heim kommune der det bygges felles verdier og språk.  Vi skal skape en felles plattform for hva som skal være god kommunal ledelse i Heim kommune.