Frist - innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019


Vi minner om frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Fristen er mandag 1. april 2019 kl. 12.00 og er absolutt. Forslag som leveres for sent vil bli avvist. Listeforslag skal leveres til Hemne kommune, Fellestjenester i 1. etasje på rådhuset. Du vil få kvittering for levert liste.

Kommunestyrevalget 2019 skal gjennomføres som om at kommunene Hemne, Snillfjord og Halsa allerede er slått sammen til Heim kommune.