Vedtekter for kommunale barnehager i Heim kommune


De nye vedtektene gjelder fra 01.08.19, men sommerlukkinga gjelder også for inneværende år. Nytt barnehageår starter 15. august.

14. august blir det felles kursdag oppvekst Heim, og 15. august blir det lokal planleggingsdag. Barnehagene er stengt disse dagene.

Fredag 16. august blir første barnehagedag for de nye barna. For de som allerede har plass, blir første barnehagedag mandag 5. august.

Vedtekter for kommunale barnehager i Heim kommune.