Hemne er Trøndelags kulturkommune i 2019


Norsk kulturforum Trøndelag i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har nominert Hemne kommune som kandidat til Norges kulturkommune 2019. Kåring og utdeling av diplom 25. mai 2019.

I nominasjonsarbeidet er det lagt til grunn de kriterier og forventninger som det legges vekt på ved den nasjonale kåringen. Dette innebærer å ha gode ordninger i det daglige kulturarbeidet i kommunen, samt å arbeide langsiktig, overordnet og med god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner.

Videre står det at Hemne ivaretar dette på en god måte. Hemne er en liten kommune med et levende kulturliv som viser stor bredde og høy aktivitet. Se i vedlagte lenke hele begrunnelsen.