Listeforslag til kommunestyrevalget i Heim kommune


Med hjemmel i Valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn. På vegne av Heim kommune er det mottatt i alt 8 lister som stiller til valg. Nå starter prosessen med å godkjenne listeforslagene og innen 1. juni skal listene for hvem som stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 være klare.