Lister som stiller til kommunestyrevalget i Heim kommune


Valgstyre i Heim, vedtok i sak 08/19, den 8. mai 2019, de 8 valglistene som var lagt til høring.

Valglister kommunestyrevalget 2019 - Heim kommune, kan lees  her 

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Halsalista
  • Heimlista
  • Høyre
  • Kristelig folkeparti
  • Senterpartiet
  • Venstre