Åpningstider for de ulike valgkretser og lister som stiller til valg i Heim kommune


Søndag 8. September 2019: Kretsene Liabø og Kirksæter har åpent kl. 16.00-20.00. Mandag 9. September 2019 : Kretsene Ven, Svanem, Vinjeøra, Valsøyfjord, Halsa og Liabø har åpent kl. 12.00-20.00. Kretsen Kirksæter har åpent kl. 09.00-20.00.

Valglister kommunestyrevalget 2019 - Heim kommune, kan lees  her 

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Halsalista
  • Heimlista
  • Høyre
  • Kristelig folkeparti
  • Senterpartiet
  • Venstre