HØRING - Forslag til lokale gebyrforskrifter for Heim kommune - frist 1. oktober 2019


Heim kommune v/Fellesnemnda legger med dette forslag til tre nye gebyrforskrifter ut på høring. Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til: * Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering * Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket * Vann/avløp

Høringsbrev og forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Heim kommune kan leses i sak 19/1387

Høringsbrev og forslag til lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering i Heim kommune kan leses i sak 19/1385

Høringsbrev og forslag til lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i Heim kommune kan leses i sak 19/1386.

Høringssvar sendes til postmottak@hemne.kommune.no og merkes med hvilken sak (gjerne med saksnummer) høringen gjelder. Fristen for å avgi et høringssvar er 1. oktober 2019.