Utleggingsmanntall for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019


Utleggingsmanntall for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er nå tilgjengelig for offentlig gjennomsyn på fellestjenester i Hemne rådhus og servicekontoret i Halsa rådhus. Åpningstider: Hemne rådhus kl. 08.00-15.00 - Halsa rådhus kl. 08.00-15.30