Spørreundersøkelse om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - oppsummering


I april ble det sendt ut en spørreundersøkelse om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv til innbyggerne i Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner. 203 innbyggere tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Oppsummering av hele undersøkelsen er publisert på Halsa kommune sine hjemmesider.

Lenke til hele oppsummering av spørreundersøkelsen finner du her.