Endring på Kristelig Folkeparti sin stemmeseddel


Listekandidat nr. 5 utgår fra Kristelig Folkeparti sin stemmeseddel til kommunestyrevalget i Heim 2019. Påfølgende kandidater rykker opp og listen vil ved valget ha totalt 10 listekandidater som det kan stemmes på.