Informasjon til våre kunder


Fra 1. januar 2020 blir Halsa, Hemne og deler av Snillfjord kommuner slått sammen til en - Heim kommune. Den nye kommunens organisasjonsnummer blir 920 920 004. Kommunens postadresse blir: Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra. Ny OCR-konto/bankkonto for betaling av faktura fra Heim kommune blir 4312 17 00000.

For kunder i Halsa og Hemne kommuner vil avtalegiro-avtaler og e-fakturaavtaler bli konvertert/videreført til Heim kommune. 

Teknisk må dette gjøres i løpet av november/desember 2019. Det vil si at dere vil ha to parallelle avtaler for avtalegiro/e-faktura for Halsa/Hemne kommuner og Heim kommune i nettbanken. Ber om at de gamle avtalene ikke slettes i nettbanken før etter januar 2020!

For kunder med avtalegiro og e-fakturaavtaler mot dagens Snillfjord kommune vil ikke avtalene bli konvertert/videreført til Heim kommune. Dere blir derfor nødt til å opprette nye avtaler etter at første faktura fra Heim kommune er mottatt.

Heim kommune viderefører løsningen med digital fakturadistribusjon. Det vil si at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen. For bedriftskunder støttes EHF-faktura.