Handlingsplan/årsbudsjett til offentlig ettersyn


I henhold til kommunelovens kap. 14-3 legges Heim kommunes økonomidokument ot for offentlig ettersyn i tiden 05.12.19-18.12.19

HANDLINGSPLAN /ÅRSBUDSJETT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til kommuneloven kap. 14-3  legges Heim kommunes økonomidokument ut for offentlig ettersyn.

Heim formannskaps tilråding til Handlingsplan 2020-2023 / Årsbudsjett 2020 legges fram som et samlet dokument.  Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden  05.12.-19.12.2019.

Formannskapets forslag til kommunens eiendomsskattevedtak og betalingsregulativ for 2020 utlegges også til offentlig ettersyn. Dokumentene er tilgjengelig på nett og kan i tillegg sees i ekspedisjonen hos Servicekontorene på Kyrksæterøra og Liabø. Høringsfrist: 18.12.19.

Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2020-2023 / Årsbudsjett 2020 med tilhørende vedtak  i møte torsdag 19. desember 2019.

Aktuelle dokument er: