Skoleskyss


Skoleskyss til videregående skoler i nærområdet i Møre og Romsdal (Surnadal, Tingvoll og Kristiansund) videreføres som før. Skyssen er gratis. Dette dekkes av samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.

  • Skoleskyss til videregående skoler i nærområdet i Møre og Romsdal (Surnadal, Tingvoll og Kristiansund) videreføres som før. Skyssen er gratis. Dette dekkes av samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.
  • Det etableres skoleskyss for elever som går på Kyrksæterøra Videregående skole fra skolestart 2020. Inntil videre kjøres det drosje til Bjørkneset hvor det blir overgang til buss. Den kommunale bussruten opphører.
  • Dagens FramFlex i Halsa videreføres av Trøndelag. ATB er avhengig av å få på plass avtaler med transportører før tilbudet starter. Dette kan i verste fall ta litt tid slik at tilbudet ikke kommer på plass før 1. februar. ATB jobber med saken og i beste fall er tilbudet på plass fra nyttår. Det blir informert nærmere om dette sensere.