Sak: NY KOM - DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING AV HALSA-SNILLFJORD-HEMNE

Dato: 29.09.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2331
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Torger Aarvaag

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
26.08.19 Inngående FELLES TILBUD - PROSJEKT HEIM - ATEA/ENABLE Atea v/Magnus Steinvoll
13.05.19 Inngående KVITTERING PÅ AVGITT EGENERKLÆRING - HEIMELEV.NO 1 Domeneshop
24.04.19 Inngående STATUS RUNDT TESTING AV KONVERTERING OG DATASAMMENSLÅING CompuGroup Medical Norway AS
20.03.19 Inngående SVAR - DATABEHANDLERAVTALE HALSA CompuGroup Medical Norway AS
19.03.19 Utgående DATABEHANDLERAVTALE HALSA 1 CompuGroup Medical Norway AS
14.02.19 Utgående AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP - VISMA FAMILIA OG VISMA FLYVO Visma Unique AS v/Erling Hammeren
13.02.19 Inngående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT OPPSIGELSE AV SERVICEAVTALE PÅ TELEFONSENTRAL OG TRIO STØTTESYSTEM Tele-Com Midtnorge AS
13.02.19 Inngående SVAR - SIARD UTTREKK FLYVO Visma Unique AS v/Monica Wernersen
13.02.19 Inngående TILBUD VISMA SAMHANDLING ARKIV OG DIGITAL POST Visma Unique AS v/Erling Hammeren
13.02.19 Inngående AVTALEUTKAST IHHT TILBUDET Visma Unique AS v/Erling Hammeren
08.02.19 Utgående SIARD UTTREKK FLYVO Visma Unique AS v/Monica Wernersen
31.01.19 Inngående RE: NYE HEIM OG FAMILIA Visma Unique AS v/Erling Hammeren
31.01.19 Inngående (SAKNR:363310) (SAKNR:360750) KOMMUNESAMMENSLÅING OG MIKROMARC Bibliotekenes IT-senter AS
31.01.19 Inngående NYE HEIM SIARD UTTREKK FLYVO Visma Unique AS v/Monica Wernersen
30.01.19 Inngående (SAKNR:363310) (SAKNR:360750) KOMMUNESAMMENSLÅING OG MIKROMARC Bibliotekenes IT-senter AS
03.12.18 Inngående SIGNATUR PÅ DATABEHANDLERAVTALE CompuGroup Medical Norway AS
27.11.18 Inngående DATOER FOR PROSJEKTMØTER I DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING Oddvar Løfaldli
19.11.18 Inngående KVITTERING PÅ AVGITT EGENERKLÆRING - DOMENENAVN Domeneshop
09.11.18 Inngående BEKREFTELSE MOTTATT E-POST CGM CompuGroup Medical Norway AS
06.11.18 Utgående SVAR - TILBUD SAMMENSLÅING HEMNE OG HALSA CompuGroup Medical Norway AS
30.10.18 Inngående TILBUD SAMMENSLÅING HEMNE OG HALSA CompuGroup Medical Norway AS
21.09.18 Utgående STATUSOPPDATERING - REFERAT FRA 13.09.18 - DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING AV HALSA-SNILLFJORD-HEMNE Halsa Kommune
05.09.18 Notat HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSESNOTAT - BIBLIOTEKSYSTEM
05.09.18 Notat HEIM KOMMUNE - ANSKAFFELSESNOTAT - FAGLØSNINGER FRA VISMA UNIQUE
26.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORPROSJEKTRAPPORT DIGITAL SAMMENSLÅING HEIM KOMMUNE Fellesnemdna - ikke sendt
22.06.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - FORPROSJEKTRAPPORT DIGITAL SAMMENSLÅING HEIM KOMMUNE
22.06.18 Inngående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT E-POST Bibliotekenes IT-senter AS
20.06.18 Inngående REFERAT 26.04.18 - FRA PROSJEKTMØTE DIGITAL SAMMENSLÅING. Delprosjekt digital s. v/Oddvar Løfaldli
20.06.18 Inngående SAMLEOVERSIKT - PROSJEKTMØTER DIGITAL SAMMENSLÅING. Delprosjetkt digital s. v/Oddvar Løfaldli
19.06.18 Utgående (SAKNR:360750) KOMMUNESAMMENSLÅING OG MIKROMARC Bibliotekenes IT-senter AS
13.06.18 Saksfremlegg / møtedokument FORPROSJEKTRAPPORT DIGITAL SAMMENSLÅING HEIM KOMMUNE 1
12.06.18 Inngående FORPROSJEKTRAPPORT FOR DIGITAL SAMMENSLÅING - HEIM KOMMUNE 1 Delprosjekt digital sammenslåing
12.06.18 Inngående RE: SV: KOMMUNESAMMENSLÅING CompuGroup Medical Norway AS
12.06.18 Utgående AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP - FORPROSJEKT KOMMUNESAMMENSLÅING FAGLØSNINGER NYE HEIM KOMMUNE 2020 Visma Unique AS
11.06.18 Inngående FORPROSJEKT FAG Visma Unique AS
04.06.18 Inngående RE: HSPRO HEIM Visma Unique AS v/Erling Hammeren
15.05.18 Inngående (SAKNR:360750) KOMMUNESAMMENSLÅING OG MIKROMARC Bibliotekenes IT-senter AS
15.05.18 Inngående RE: OPPDATERT PRISARK Visma Unique AS v/Børge Fiskaa
15.05.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅING, HEIM KOMMUNE - GERICA OG SOCIO. Tieto Norway AS v/Braathen Tom-Freddy
14.05.18 Utgående INFORMASJONSBREV FRA DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING - MAI 2018 1 'john.ole.aspli@halsa.kommune.no', 'Anita Ørsal Oterholm', 'Ragnhild Godal Tunheim'
02.05.18 Utgående SV: SPØRSMÅL VEDRØRENDE SAMMENSLÅING AV GERICA/SOCIO Tieto Norway AS/Marianne Aas Karlsen
02.05.18 Inngående OPPFØLGING FRA ARBEIDSMØTE 19.04.18 2 Sopra Steria v/Lene Erdal
02.05.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅING 1 Visma Unique AS v/Erling Hammeren
02.05.18 Inngående AVTALEUTKAST OG TILBUD Visma Unique AS v/Erling Hammeren
02.05.18 Inngående OPPDATERT PRISARK VEDR ENTERPRISE SAMMENSLÅING HEMNE/ HALSA. Visma Unique AS v/Børge Fiskaa
02.05.18 Inngående SPØRSMÅL VEDRØRENDE SAMMENSLÅING AV GERICA/SOCIO Tieto Norway AS/Marianne Aas Karlsen
27.04.18 Inngående OPPSUMMERING FRA PROSJEKTMØTE 26.04.18 Sopra Steria v/Lene Erdal
27.04.18 Inngående RE: KOMMUNESAMMENSLÅING Visma Unique AS v/Børge Fiskaa
27.04.18 Inngående SV: ANSKAFFELSER FAGSYSTEMER HEIM KOMMUNE Hemne kommune v/Magne Jøran Belsvik
17.04.18 Utgående KOMMUNESAMMENSLÅING - FELLES ENTERPRISE OG FAGLØSNINGER FRA VISMA Visma Unique AS v/Børge Fiskaa
17.04.18 Utgående KOMMUNESAMMENSLÅING - FELLES FAGLØSNINGER FRA TIETO Tieto Norway AS
15.03.18 Inngående OPPSUMMERING PROSJEKTMØTE 14.03.18 Sopra Steria v/Lene Erdal
15.03.18 Saksfremlegg / møtedokument HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI 3
08.03.18 Inngående FORSLAG TIL HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI Delprosjekt digital sammenslåing
21.02.18 Utgående KARTLEGGING IKT-SYSTEMER TEKNISK Delprosjekt digital sammenslåing nye Heim kmmune
16.02.18 Inngående REFERAT PROSJEKTMØTE 13.02.2018 - IKT STRATEGI Sopra Steria v/Lene erdal
14.02.18 Inngående FW: ERFARINGER RUNDT DELING AV STOKKE: DATA OG ARKIV Sopra Steria v/Lene Erdal
13.02.18 Notat SJEKKLISTE, WISWEB
05.02.18 Utgående SJEKKLISTE TIL ARBEIDSGRUPPENE - REVIDERT VERSJON Sopra Steria v/Lene Erdal
19.01.18 Inngående REFERAT OG OPPGAVER FRA OPPSTARTSMØTE 16.01.2018 Sopra Steria v/Lene Erdal
18.12.17 Inngående MØTEREFERAT - MØTE MED ARBEIDSGRUPPENE 13.12.2017 Sopra Steria v/Lene Erdal
07.12.17 Inngående REFERAT OG OPPFØLGING STATUSMØTE 28.11.2017 Sopra Steria v/Lene Erdal
17.11.17 Utgående DELPROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING - STRATEGIVALG M.M. Snillfjord kommune v/Morten Kvaale, Halsa kommune v/Nils Halse, Sopra Steria v/Lene Erdal, Sopra Steria v/Camilla Tveiten
16.11.17 Inngående REFERAT OG OPPFØLGING FRA OPPSTARTSMØTE 10.11.2017 Sopra Steriva V/Lene Erdal
14.11.17 Notat SAKSLISTE TIL MØTE MED PROSJEKTLEDER - AVKLARINGER I FORHOLD TIL PROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING
14.11.17 Inngående AVKLARINGER I FORHOLD TIL PROSJEKT DIGITAL SAMMENSLÅING Hemne Kommune v/IKT-leder Oddvar Løfaldli
14.11.17 Notat AVKLARING STRATEGIVALG DIGITAL SAMMENSYING
14.11.17 Notat DELPROSJEKT DIGTAL SAMMENSLÅING - FELLESNEMDAS VEDTAK OG VURDERING AV TILSLUTNING IKT ORKIDE
26.10.17 Utgående NY KOM - DELPROSJEKT DIGTAL SAMMENSLÅING AV HALSA-SNILLFJORD-HEMNE - MANDAT OG OPPNEVNING AV PROSJEKTGRUPPE - REVIDERT Oddvar Løfaldli
02.10.17 Utgående NY KOM - DELPROSJEKT DIGTAL SAMMENSLÅING AV HALSA-SNILLFJORD-HEMNE - MANDAT OG OPPNEVNING AV PROSJEKTGRUPPE Oddvar Løfaldli