Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - ARKIV

Dato: 26.10.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2556
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Torger Aarvaag

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
04.03.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE ARKIV Fellesnemnda
01.03.19 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE ARKIV
01.03.19 Inngående PRESENTASJON.ARKIV Arkivgruppa
19.02.19 Saksfremlegg / møtedokument ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE ARKIV 2
23.01.19 Utgående REFERAT ARBEIDSGRUPPEMØTE 23.01.19 1 Merete Lian, Malin Langholm, Borghild Dønheim
14.12.18 Utgående KORRIGERT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE ARKIV Merete Lian, Malin Langholm, Borghild Dønheim
14.12.18 Utgående REFERAT FRA MØTE 12.12.18 Merete Lian, Malin Langholm, Borghil Dønheim
31.10.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅINGENE 01.01.2020 - ORIENTERING TIL BERØRTE KOMMUNER 1 Arkivverket
30.10.18 Utgående OVERSENDELSE AV UNDERSKREVET AVTALE - ARKIVPLAN FOR HEIM KOMMUNE 1 Arkivplan.no AS
30.10.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM BRUKSRETT, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FOR PROGRAMVARE PÅ ARKIVPLAN.NO Hemne Kommune
25.10.18 Utgående REFERAT MØTE I ARBEIDSGRUPPE ARKIV 24.11.18 Hemne kommune
25.10.18 Inngående ARKIVPLAN HEIM KOMMUNE 1 Arkivplan.no AS
29.09.18 Utgående STATUSOPPDATERING 28.09.18 - ARBEIDSGRUPPE ARKIV Halsa kommune v/Malin Langholm
18.05.18 Utgående REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPEN 16.05.18 Malin Langholm, Borghild Dønheim, Merete Lian
26.03.18 Utgående REFERAT FRA MØTE 21.03.18 Merete Lian, Malin Langholm, Borghild Dønheim
15.03.18 Utgående REFERAT FRA MØTE 14.03.18 Malin Langholm, Merete Lian, Borghild Dønheim
13.03.18 Notat NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - ARKIV. SVAR FRA SODIN SKOLE
09.03.18 Inngående FORELØPIG KRAVSPESIFIKASJON SAK-ARKIV IKT-ORKIDE Halsa Kommune
09.03.18 Utgående HALSA KOMMUNE OG NY SAK/ARKIVLØSNING Halsa Kommune
09.03.18 Inngående SAK ARKIV Halsa Kommune
01.03.18 Inngående AD.HENVENDELSE IFT. SAK/ARKIV SYSTEM I NY KOMMUNE Barnevern v/Mona Forren
27.02.18 Inngående OPPFØLGING ETTER KOMMUNEREFORMMØTET 26.02.2018 IKA Trøndelag IKS
27.02.18 Inngående ARKIVERING AV DOKUMENTER I PLEIE OG OMSORG Pleie og omsorg v/Eli Mette Vitsø
27.02.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅINGER, ARKIV OG IKA TRØNDELAG - REFERAT FRA MØTET 26.FEBRUAR 2018 SopraSteria v/TVEITEN Camilla
21.02.18 Notat TILBAKEMELDING PÅ INTEGRASJON FAGSYSTEMER
21.02.18 Utgående FORELØPIG SVAR - NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - ARKIV Liv Mary Berdal Engvik, Faggruppe nytt sak-/arkivsystem i nye Heim kommune
12.02.18 Inngående LAGRING I ESA - VOKSENOPPLÆRING Sodin Skole v/Sidsel Wiken
09.02.18 Notat NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - ARKIV - SVAR FRA HELSESTASJONEN
07.02.18 Inngående ORDNINGSINSTRUKS IKA Trøndelag IKS
07.02.18 Inngående KARTLEGGINGSRAPPORT HEMNE IKA Trøndelag IKS
07.02.18 Inngående KARTLEGGING SAK/ARKIVSYSTEM FAGSYSTEM Snillfjord Kommune
07.02.18 Inngående FAGSYSTEM - UTSKRIFT TIL PAPIR? OG BK-HELSESTASJON/JORDMOR IKA Trøndelag IKS
05.02.18 Utgående REFERAT ARBEIDSGRUPPE ARKIV MØTE 17.JANUAR 2018 Hemne kommune, Borghild Dønheim, Malin Langholm, Merete Lian
01.02.18 Notat NYTT SAK-/ARKIVSYSTEM I HEIM KOMMUNE KRAV TIL INTEGRASJON ANDRE FAGSYSTEM
01.02.18 Utgående KOPI AV NOTAT TIL ENHETSLEDERE NYTT SAK-/ARKIVSYSTEM I HEIM KOMMUNE, KRAV TIL INTEGRASJON ANDRE FAGSYSTEM 1 Borghild Liabø Dønheim, Merete Lian, Malin Langholm
01.02.18 Utgående NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - ARKIV, REFERAT MØTE 01.FEBRUAR 2018 Hemne kommune, Borghild Dønheim, Malin Langholm, Merete Lian
31.01.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE ARKIV Hemne Kommune
25.01.18 Utgående OVERSENDELSE AV OPPDRAG FOR ARBEIDSGRUPPE ARKIV Borghild Dønheim, Malin Langholm, Arnt Joar Moen, Liv Mary Berdal Engvik, Snillfjord Kommune v/Merete Lian
03.01.18 Utgående OVERSENDELSE AV FORELØPIG OPPDRAG FOR ARBEIDSGRUPPE ARKIV Borghild Dønheim, Malin Langholm, Arnt Joar Moen, Liv Mary Berdal Engvik, Sunniva Berg, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Fagforbundet Hemne