Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - ØKONOMI

Dato: 13.11.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2705
Enhet: Sentraladministrasjonen
Saksbehandler: Torger Aarvaag

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
21.06.19 Utgående BESTILLING AV TOTALOVERSIKT - UNDERSKREVET KONTRAKT 1 Evry Information Service
21.02.19 Utgående HARMONISERING AV BETALINGSREGULATIV NYE HEIM KOMMUNE v/Gunhild Megård Halsa Kommune
01.02.19 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - ORIENTERING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI Arbeidsgruppe økonomi
01.02.19 Inngående PRESENTASJON ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 31 01 2019 Inger Johanne Steinveg
01.02.19 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ORIENTERING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI
21.01.19 Saksfremlegg / møtedokument ORIENTERING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 2
18.12.18 Inngående MØTEREFERAT 17 12 18 1 Inger Johanne Steinveg
14.12.18 Inngående REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 12.12.18 1 Inger Johanne Steinveg
07.12.18 Inngående REFERAT 6 12 2018 Inger Johanne Steinveg
23.11.18 Notat REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 22.11.18
23.11.18 Notat ENDELIG RAPPORT ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI
01.11.18 Inngående KIRKELIG FELLLESNEMD SAK 26/18 - ORGANISASJONSNUMMER I HEIM KIRKELIG FELLESRÅD 1 Heim kirkelige fellesråd
30.10.18 Notat REFERAT FRA MØTE 26 10 18
26.10.18 Notat REFERAT FRA MØTE 25 10 18
05.10.18 Notat REFERAT FRA MØTE 04 10 18
25.09.18 Notat REFERAT FRA MØTE 20.09.18
12.09.18 Notat REFRAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPA 23 08 18
12.09.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM FINANSIELL KONSULENTBISTAND Finansinnkjøp AS
10.09.18 Notat REFERAT MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 07 09 18
24.08.18 Utgående HEIM KOMMUNE – HARMONISERING AV BETALINGSREGULATIV John Ole Aspli, Anita Ørsal Oterholm, Ragnhild Godal, Asgeir Henden, Roar Arne Reinhaug
29.06.18 Inngående UNDERSKREVET BISTANDSAVTALE Direktoratet for forvaltning og IKT
28.06.18 Inngående OPPSUMMERING OPPSTARTSMØTE - HEIM KOMMUNE EnviDan Momentum AS
25.06.18 Notat REFERAT M��TE I ARBEIDSGRUPPE - ØKONOMI 22.06.18
15.06.18 Notat REFERAT MØTE 14.06.18
18.05.18 Inngående MØTEREFERAT FELLESMØTE ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI OG ARBEIDSGRUPPE PERSONAL Arbeidsgruppe økonomi og arbeidsgruppe personal
18.05.18 Inngående TILBUD OM SELVKOSTBISTAND I KOMMUNESAMMENSLÅINGSPROSESSEN EnviDan Momentum AS
16.05.18 Notat NY KOM - REFERAT MØTE 14.05.18
14.05.18 Inngående ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI - VEDR MØTE 9 MAI KL 09 - 15 I HALSA Snillfjord Kommune
11.05.18 Notat ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI - REFERAT FRA MØTE 09.05.18
30.04.18 Inngående KOMMUNESAMMENSLÅING Husbanken
27.04.18 Inngående TILBUD OM INFORMASJONSMØTE MED ENVIDAN MOMENTUM - SELVKOST I EN SAMMENSLÅINGSPROSESS. EnviDan Momentum AS
27.04.18 Inngående TILBUD PÅ KONSULENTOPPDRAG – KONKURRANSEUTSETTING AV HOVEDBANKAVTALE
21.04.18 Notat REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 19.04.18
21.03.18 Notat REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 20 03 18
09.03.18 Notat REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 09.03.18
26.02.18 Inngående NY KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI Hemne kommune
21.02.18 Notat REFERAT MØTE I ARBEIDSGRUPPA 19.02.18
19.02.18 Utgående OVERSENDELSE AV OPPDRAG FOR ARBEIDSGRUPPE - ØKONOMI Knut Tjørstad, Gunn Hege Kjørsvik, Inger Johanne Lillemyr Steinveg, Halsa kommune v/Asgeir Henden, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Fagforbundet Hemne
14.02.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER KOORDINERENDE GRUPPER/ARBEIDSGRUPPER Arbedsgruppe økonomi
14.02.18 Utgående MØTEINNKALLING ARBEIDSGRUPPE ØKONOMI 19.2.18 Roar Arne Reinhaug, Asgeir Henden, Knut Tjørstad
06.02.18 Notat MØTEREFERAT 05.02..18 - ARBEIDSGRUPPE - ØKONOMI
19.01.18 Utgående MØTEINNKALLING ARBEIDSGRUIPPE ØKONOMI 5 FABRUAR 2018 Roar Arne Reinhaug, Asgeir Henden, Knut Tjørstad
16.01.18 Utgående OVERSENDELSE AV FORELØPIG OPPDRAG FOR ARBEIDSGRUPPE - ØKONOMI Knut Tjørstad, Gunn Hege Kjørsvik, Inger Johanne Lillemyr Steinveg, Halsa kommune v/Asgeir Henden, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Fagforbundet Hemne