Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - REHABILITERING

Dato: 17.01.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/258
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
13.12.18 Inngående RAPPORT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING 1 Kristine Bratset
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING 26.10.2018 1 Arbeidsgruppe Rehabilitering
19.11.18 Inngående REFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING, MØTE MED PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER 05.10.2018 1 Arbeidsgruppe Rehabilitering
11.10.18 Inngående MØTEREFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING 26.09.2018 1 Arbeidsgruppe Rehabilitering
11.10.18 Inngående MØTEREFERAT ARBEIDSGRUPPE REHABILITERING 31.08.2018 Arbeidsgruppe Rehabilitering
14.09.18 Notat NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - REHABILITERING, VURDERING AV BEHOV FOR LOGOPED
02.05.18 Utgående REFERAT MØTE ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING I HEIM KOMMUNE 27.04.2018 Mari Solberg, Trine Glåmen, Rebekka Ransborg Aanes
26.04.18 Inngående KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE - REHABILITERING Arbeidsgruppe Rehabilitering
18.04.18 Inngående REFERAT FRA MØTE ARBEIDSGRUPPE: REHABILITERING 16.03.2018 Arbeidsgruppe - Rehabilitering
09.03.18 Utgående MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING 3 Trine K. Glåmen, Mari Solberg, Rebekka Ravnsborg Aanes, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan
06.03.18 Utgående INNKALLING MØTE ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING I HEIM KOMMUNE Mari Solberg, Trine Glåmen, Rebekka Ransborg Aanes, Roger Nordvik
05.03.18 Inngående REFERAT FRA FØRSTE MØTET I ARBEIDSGRUPPA REHABILITERING Arbeidsgruppe - rehabilitering
13.02.18 Inngående FORFALL TIL OPPSTARTSMØTE ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING I HEIM KOMMUNE Mari Solberg
10.02.18 Utgående INNKALLING OPPSTARTSMØTE ARBEIDSGRUPPE FOR REHABILITERING I HEIM KOMMUNE Mari Solberg, Trine Glåmen, Rebekka Ransborg Aanes