Utvalg

Da er 2019 på hell og vi ønsker 2020 og Heim kommune velkommen!

Skoleskyss til videregående skoler i nærområdet i Møre og Romsdal (Surnadal, Tingvoll og Kristiansund) videreføres som før. Skyssen er gratis. Dette dekkes av samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.

I henhold til kommunelovens kap. 14-3 legges Heim kommunes økonomidokument ot for offentlig ettersyn i tiden 05.12.19-18.12.19

Fredag 29.11.19 er det skolefri i Trøndelag og det vil ikke gå buss til og fra Liabø/Betna denne dagen. Årsaken er at denne ruta følger skolekalenderen for Trøndelag fylke.

Fra 1. januar 2020 blir Halsa, Hemne og deler av Snillfjord kommuner slått sammen til en - Heim kommune. Den nye kommunens organisasjonsnummer blir 920 920 004. Kommunens postadresse blir: Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 Kyrksæterøra. Ny OCR-konto/bankkonto for betaling av faktura fra Heim kommune blir 4312 17 00000.

Vi har ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege i rådmannens stab for samfunnsutvikling.

Fra og med mandag 30.9.2019 er det opprettet busstilbud på strekningen Halsa - Kyrksæterøra tur/retur. Busstilbudet kan brukes av alle - ikke bare for elever ved Kyrksæterøra videregående skole. Oppdatert ruteinfo vedlagt som link.

Saksliste med dokumenter til Heim kommunestyremøte, den 15. og 16. oktober er tilgjengelig på nettsiden for nye Heim kommune. Konstituerende kommunestyremøte starter kl. 09.00-16.00 begge dagene og møtested er kommunestyresalen på rådhuset - Kyrksæterøra.

Valget i Heim kommune er godkjent og det nye kommunestyret på 31 medlemmer er klart. Nå er det også avklart hvem som blir ny ordfører og varaordfører i kommunestyreperioden 2019-2023. Odd Jarle Svanem (SP) blir ordfører og Marit Liabø Sandvik (AP) blir varaordfører.

Det er sperrefrist fram til kl. 17. 00 i dag for registrering av sent innkomne forhåndsstemmer. Vi har lagt til side 20 stk. forhåndsstemmer som skal telles i lag med eventuelle sent mottatt forhåndsstemmer. Så langt har vi mottatt 29 sent innkomne forhåndsstemmer i dag - da har vi total 49 forhåndsstemmekonvolutter. Disse skal registreres, telles og skannes før valgoppgjør og kandidatkåring kan finne sted.

Søndag 8. September 2019: Kretsene Liabø og Kirksæter har åpent kl. 16.00-20.00. Mandag 9. September 2019 : Kretsene Ven, Svanem, Vinjeøra, Valsøyfjord, Halsa og Liabø har åpent kl. 12.00-20.00. Kretsen Kirksæter har åpent kl. 09.00-20.00.

Når du skal stemme ved årets valg, er det veldig fint om du tar med deg valgkortet. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det gjør stemmegivningen enklere.

Listekandidat nr. 5 utgår fra Kristelig Folkeparti sin stemmeseddel til kommunestyrevalget i Heim 2019. Påfølgende kandidater rykker opp og listen vil ved valget ha totalt 10 listekandidater som det kan stemmes på.

Det er ledig 100% fast stilling som enhetsleder/styrer ved Svanem barnehage.

Halsa kommune inviterer til åpent møte om vindkraft i forbindelse med høring av NVE sitt utkast til Nasjonal ramme for vindkraft. Møte avholdes 27. august kl. 18.00 - 20.30, i amfiet ved Halsa barne- og ungdomsskole på Liabø.

Du kan forhåndsstemme alle hverdager fram til og med fredag 6. september. I Heim kommune kan du avgi forhåndsstemme ved Hemne rådhus, fellestjenester og ved Halsa rådhus, servicekontoret mellom klokka 09.00 - 15.00.

Utleggingsmanntall for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er nå tilgjengelig for offentlig gjennomsyn på fellestjenester i Hemne rådhus og servicekontoret i Halsa rådhus. Åpningstider: Hemne rådhus kl. 08.00-15.00 - Halsa rådhus kl. 08.00-15.30

Det arrangeres politisk debatt på Kyrksæterøra i forbindelse med Øradaganj. Der vil det bli 2 representanter fra alle politiske partier som stiller til høstens kommunestyrevalg i Heim kommune. Debatten blir ledet av journalisten Odd Ustad. Tid og sted for arrangementet er: området Øragata den 18.juli klokka 19.00.

I april ble det sendt ut en spørreundersøkelse om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv til innbyggerne i Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner. 203 innbyggere tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Oppsummering av hele undersøkelsen er publisert på Halsa kommune sine hjemmesider.

Informasjon fra prosjektleder - status Heim kommune.

Heim kommune har ledig stilling som kulturskolelærer/dirigent i enhet for kultur, med arbeidssted Halsa barne- og ungdomsskole (2. gangs utlysning)

Heim kommune v/Fellesnemnda legger med dette forslag til tre nye gebyrforskrifter ut på høring. Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til: * Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering * Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket * Vann/avløp

Trøndelag fylkeskommune på besøk til Heim kommune - med egen velkomsthilsen til Halsa!

Fellesnemnda tilrådde enstemmig framlagte forslag til nytt kommunevåpen for Heim kommune.

Sodvinhallen og Hemne kommune inviterer til åpning av Sodvinhallen og markering av at Hemne kommune er kåret til årets kulturkommune i Trøndelag, lørdag 25. mai klokka 13.00-16.00. Det vil bli servert kaffe, saft og kaker til alle som ønsker å delta! Velkommen!

Halsa kommune jobber med en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I den forbindelse ønskes det å kartlegge dine aktivitetsvaner. Dette er en kort spørreundersøkelse, som vil ta deg noen få minutter å svare på. Vi håper så mange som mulig svarer, uavhengig av livssituasjon og aktivitetsgrad. Vi ønsker tilbakemelding med bred representativitet og fra hele Heim kommune!

Norsk kulturforum Trøndelag i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har nominert Hemne kommune som kandidat til Norges kulturkommune 2019. Kåring og utdeling av diplom 25. mai 2019.

De nye vedtektene gjelder fra 01.08.19, men sommerlukkinga gjelder også for inneværende år. Nytt barnehageår starter 15. august.

Vi minner om frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019. Fristen er mandag 1. april 2019 kl. 12.00 og er absolutt. Forslag som leveres for sent vil bli avvist. Listeforslag skal leveres til Hemne kommune, Fellestjenester i 1. etasje på rådhuset. Du vil få kvittering for levert liste.

I forbindelse med Udir sin satsning på inkluderende barnehage og skolemiljø har vi nå ledig 100% prosjektstilling i samarbeid mellom Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner.

Ledersamling i Heim kommune. Vi bygger felles verdier og språk med veiledning av KS v/Håvard Moe og Hanne Kjensli og innlegg v/prosjektleder/rådmann i Heim kommune Torger Aarvaag.

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg 8. og 9. september 2019 i Heim kommune. Valget skal gjennomføres som om at kommunene Halsa, Hemne og Ven krets i Snillfjord allerede er sammenslått til Heim kommune.

Avtale mellom Trøndelag og Møre & Romsdal om videregående opplæring for elever i nåværende Halsa kommune fra 2019

Nyhetsbrev nr 2 fra prosjektleder

Sammen bygger vi Heim! Ledere, stabsfunksjoner og tillitsvalgte sammen om organisasjonsutvikling fram mot 2020.

Alle ansatte i skoler og barnehager for Heim kommune var for første gang samlet i et fellesmøte. Det var invitert til foredrag med Erlend Moe, der tema var inkluderende barnehage og skolemiljø i nye Heim kommune.

Etter møte i Fellesnemnda, ble Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda invitert på busstur med omvisning i Valsøyfjorden med innlagt bedriftsbesøk til Taga Fabrikker as og Geitbåtmuseet/Husasnotra.

Fellesnemnda behandlet i møte 29.08.18 Administrativ organisering fase II. Følgende ble vedtatt: Administrativ organisering av Heim kommune fase II tas til etterretning. Videre organisering/oppgavefordeling og beslutninger om endring delegeres til prosjektleder.

Når vi nå skal etablere Heim kommune, ønsker vi å utarbeide nytt kommunevåpen. Da er det viktig å finne et motiv som er lett gjenkjennelig og representerer den nye kommunen på en god måte. Vi trenger derfor gode ideer og innspill på hvordan det nye kommunevåpene skal se ut

Møte i Fellesnemnda, den 21.06.18, ble avholdt på Svanem skole/samfunnshus. Etter at ordinære saksliste var behandlet, dro Fellesnemnda på busstur i området. Vi besøkte Hellandsjøen, Gjengstøa, Belsvika og Heim. Leder i Fellesnemnda bidro med historier underveis.

Hemne frivillighetssentral arrangerer guidet busstur til Halsa med start fra Sodin skole. Det blir en lunsj og kaffestopp underveis. Drikke utenom vann kjøper du selv. Dato for turen er 27. juni klokka 09.00-17.00 - obs obs - påmeldingsfrist i dag!!

Tilbud om gratis busstur med guiding i Hemne og Ven i Snillfjord. Guiding ved ordfører Odd Jarle Svanem.

Minner om at det er møte i Partssammensatt utvalg klokka 08.30 og Fellesnemnda klokka 10.30 i morgen, den 21.06.18. Møte vil være ved Svanem skole/samfunnshus denne gangen.

Videre oppfølging av vedtak fattet i Fellesnemnda som sak 48/17, den 18.12.17, og Fellesnemnda sitt møte i Kristiansund, den 16. og 17.04.18.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 26.04.18, dro Fellesnemnda på bedriftsbesøk til Vaagland Båtbyggeri as. Der fikk vi en orientering og omvisning på båtbyggeriet v/daglig leder Kjell Hatlen og Ingeniør Knut Vaagland.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 26.04.18, fikk Fellesnemnda en orientering om Halsa Interkommunale Psykiatriske senter v/leder Elsa Bjerkås.

Da er den øverste ledelsen i Heim kommune på plass. Det er nå foretatt intern tilsetting/innplassering av assisterende rådmann og 3 kommunalsjefer i Heim kommune. Formelt tilsettingsvedtak ble sendt ut den 23.04.18.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 23.03.18, var Fellesnemnda på bedriftsbesøk hos Lian Trevarefabrikk AS. Lian er en stor vindusprodusent og har i over 100 år produsert vinduer og vindusdører av tre. Fabrikken er lokalisert på Kyrksæterøra. Fellesnemnda fikk en kort orientering om bedriften og til slutt en omvisning i fabrikken.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 28.09.17, var Fellesnemnda på to bedriftsbesøk. Leif Skårild Atelier Øya Tre AS - som blant annet har levert all innredning til Egon-restaurantene. Lerøy Midt AS avd. Skorild, som produserer yngel og settefisk. Begge bedriftene ligger i dagens Snillfjord, Skorilda, som vil bli en del av Heim kommune.

Seminar/Fellesnemndsmøte i Kristiansund 16. og 17.april 2018 med tema Kommunekompasset - sterke og svake sider ved dagens Snillfjord, Halsa og Hemne kommuner. Disse erfaringene tas med i arbeidet med å utforme lokaldemokratiet i Heim kommune.

Den 9/4-18 var politimesteren i Trøndelag på besøk til Kyrksæterøra. Politimesteren informerte om hvordan Trøndelag politidistrikt er planlagt organisert i framtiden og hvordan det tenkes i forhold til framtidig tjenestetilbud i nye Heim kommune.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 23.03.18, ble det gitt en orientering om bedriften Waade Informationsystem as v/Svein Waade

Etter Fellesnemnda hadde ferdigbehandlet sakslisten, ble det arrangert busstur fra Stornaustet og rundt deler av Halsahalvøya. Etter bussturen var det orientering om Stornaustet Halsa Kultur- og næringsbygg SA, en orientering fra Skogselskapet i Møre og Romsdal/Megarden Planteskule og Stavråa handels- og næringspark. Sistnevnte er i etableringsfasen.

Siden er fortsatt under bygging!

Da er endelig forskriftene for Heim kommune, fastsatt. Dette ble markert med kake på rådhusene i Halsa og Hemne, samt Ven oppvekstsenter.

Fellesnemnda inviterte til Folkemøte på Halsa barne- og ungdomsskole. Tema - endring av fylkesgrense for innbyggere i Halsa kommune.

Bedriftsbesøk hos AquaGenAS, i forbindelse med møte i Fellesenmnda, 23.01.18.

Politisk arbeidsgruppe for kommunenavn og kommunevåpen skal innhente råd og veiledning for hvordan arbeidet med å komme fram til nytt navn og kommunevåpen skal foregå.

Fellesnemda har i dag vært på befaring hos Wacker Chemicals AS og AquaGen AS

Her er Fellesnemnda på Ven, der Ven skole/barnehage sang for nemnda.