Utvalg

Sammen bygger vi Heim! Ledere, stabsfunksjoner og tillitsvalgte sammen om organisasjonsutvikling fram mot 2020.

Alle ansatte i skoler og barnehager for Heim kommune var for første gang samlet i et fellesmøte. Det var invitert til foredrag med Erlend Moe, der tema var inkluderende barnehage og skolemiljø i nye Heim kommune.

Etter møte i Fellesnemnda, ble Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda invitert på busstur med omvisning i Valsøyfjorden med innlagt bedriftsbesøk til Taga Fabrikker as og Geitbåtmuseet/Husasnotra.

Fellesnemnda behandlet i møte 29.08.18 Administrativ organisering fase II. Følgende ble vedtatt: Administrativ organisering av Heim kommune fase II tas til etterretning. Videre organisering/oppgavefordeling og beslutninger om endring delegeres til prosjektleder.

Når vi nå skal etablere Heim kommune, ønsker vi å utarbeide nytt kommunevåpen. Da er det viktig å finne et motiv som er lett gjenkjennelig og representerer den nye kommunen på en god måte. Vi trenger derfor gode ideer og innspill på hvordan det nye kommunevåpene skal se ut

Hemne frivillighetssentral arrangerer guidet busstur til Halsa med start fra Sodin skole. Det blir en lunsj og kaffestopp underveis. Drikke utenom vann kjøper du selv. Dato for turen er 27. juni klokka 09.00-17.00 - obs obs - påmeldingsfrist i dag!!

Møte i Fellesnemnda, den 21.06.18, ble avholdt på Svanem skole/samfunnshus. Etter at ordinære saksliste var behandlet, dro Fellesnemnda på busstur i området. Vi besøkte Hellandsjøen, Gjengstøa, Belsvika og Heim. Leder i Fellesnemnda bidro med historier underveis.

Tilbud om gratis busstur med guiding i Hemne og Ven i Snillfjord. Guiding ved ordfører Odd Jarle Svanem.

Minner om at det er møte i Partssammensatt utvalg klokka 08.30 og Fellesnemnda klokka 10.30 i morgen, den 21.06.18. Møte vil være ved Svanem skole/samfunnshus denne gangen.

Videre oppfølging av vedtak fattet i Fellesnemnda som sak 48/17, den 18.12.17, og Fellesnemnda sitt møte i Kristiansund, den 16. og 17.04.18.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 26.04.18, dro Fellesnemnda på bedriftsbesøk til Vaagland Båtbyggeri as. Der fikk vi en orientering og omvisning på båtbyggeriet v/daglig leder Kjell Hatlen og Ingeniør Knut Vaagland.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 26.04.18, fikk Fellesnemnda en orientering om Halsa Interkommunale Psykiatriske senter v/leder Elsa Bjerkås.

Da er den øverste ledelsen i Heim kommune på plass. Det er nå foretatt intern tilsetting/innplassering av assisterende rådmann og 3 kommunalsjefer i Heim kommune. Formelt tilsettingsvedtak ble sendt ut den 23.04.18.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 23.03.18, var Fellesnemnda på bedriftsbesøk hos Lian Trevarefabrikk AS. Lian er en stor vindusprodusent og har i over 100 år produsert vinduer og vindusdører av tre. Fabrikken er lokalisert på Kyrksæterøra. Fellesnemnda fikk en kort orientering om bedriften og til slutt en omvisning i fabrikken.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 28.09.17, var Fellesnemnda på to bedriftsbesøk. Leif Skårild Atelier Øya Tre AS - som blant annet har levert all innredning til Egon-restaurantene. Lerøy Midt AS avd. Skorild, som produserer yngel og settefisk. Begge bedriftene ligger i dagens Snillfjord, Skorilda, som vil bli en del av Heim kommune.

Seminar/Fellesnemndsmøte i Kristiansund 16. og 17.april 2018 med tema Kommunekompasset - sterke og svake sider ved dagens Snillfjord, Halsa og Hemne kommuner. Disse erfaringene tas med i arbeidet med å utforme lokaldemokratiet i Heim kommune.

Den 9/4-18 var politimesteren i Trøndelag på besøk til Kyrksæterøra. Politimesteren informerte om hvordan Trøndelag politidistrikt er planlagt organisert i framtiden og hvordan det tenkes i forhold til framtidig tjenestetilbud i nye Heim kommune.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 23.03.18, ble det gitt en orientering om bedriften Waade Informationsystem as v/Svein Waade

Etter Fellesnemnda hadde ferdigbehandlet sakslisten, ble det arrangert busstur fra Stornaustet og rundt deler av Halsahalvøya. Etter bussturen var det orientering om Stornaustet Halsa Kultur- og næringsbygg SA, en orientering fra Skogselskapet i Møre og Romsdal/Megarden Planteskule og Stavråa handels- og næringspark. Sistnevnte er i etableringsfasen.

Siden er fortsatt under bygging!

Da er endelig forskriftene for Heim kommune, fastsatt. Dette ble markert med kake på rådhusene i Halsa og Hemne, samt Ven oppvekstsenter.

Fellesnemnda inviterte til Folkemøte på Halsa barne- og ungdomsskole. Tema - endring av fylkesgrense for innbyggere i Halsa kommune.

Bedriftsbesøk hos AquaGenAS, i forbindelse med møte i Fellesenmnda, 23.01.18.

Politisk arbeidsgruppe for kommunenavn og kommunevåpen skal innhente råd og veiledning for hvordan arbeidet med å komme fram til nytt navn og kommunevåpen skal foregå.

Fellesnemda har i dag vært på befaring hos Wacker Chemicals AS og AquaGen AS

Her er Fellesnemnda på Ven, der Ven skole/barnehage sang for nemnda.