Administrasjon

Prosjektets forberedelse fram mot etablering av Heim kommune er i gang.

Prosjektledelse

Prosjektleder Torger Aarvaag
Prosjektkoordinator Eva Randi Oldervik

Administrativ organisering fase III

Innplassering av ansatte i Heim kommune fase III er i gang. Saken kan leses i sak 18/2220.

Administrativ organisering fase II   

Innplassering av enhetsledere, stabsledere og stabsfunksjoner er i gang. Saken kan leses i sak 18/1906.

Spørsmål/svar til/fra fylkeskommune/fylkesmann 

Det er spesielt spørsmål og svar i forbindelse med endring av fylke for Halsadelen av nye Heim som er journalført i denne saken. Ulike spørsmål som prosjektet mottar og etter hvert får svar på, kan leses i sak 17/2258

Delprosjekter/Koordinerende arbeidsgrupper og arbeidsgrupper

Oppnevning av de ulike gruppene og medlemmer der, er forankret i styringsgruppen (rådmenn og tillitsvalgte). Når en gruppe er oppnevnt, rapporteres det direkte tilbake til prosjektleder.

Delprosjekt geografisk informasjonssystem

Leder av delprosjektet er Enhetsleder TLM (Hemne) Magne Jøran Belsvik
Alle dokumenter i delprosjektet finner du her (17/2546)

Delprosjekt matrikkel

Leder av delprosjektet er Enhetsleder TLM (Hemne) Magne Jøran Belsvik)
Alle dokumenter i delprosjektet finner du her (17/1963)

Delprosjekt digital sammenslåing

Leder av delprosjektet er Ikt-leder Oddvar Løfaldli (Hemne)
Alle dokumenter i delprosjektet finner du her (17/2331)

Koordinerende gruppe Oppvekst

Leder av koordinernede gruppe er ass. rådmann i Hemne/skolefaglig kompetanse over skolenivå Halsa Svein Johny Forren
Alle dokumenter i koordinerende gruppe finner du her (17/2549).

Koordinerende gruppe har oppnevnt 8 undergrupper;

 1. Skolefritidsordning - 18/574
 2. Voksenopplæring - 18/575
 3. PP-Tjenesten - 18/576
 4. Barnehage - Drift 1 - 18/577
 5. Barnehage - Drift 2 - 18/578
 6. Grunnskole - Drift 1 - 18/579
 7. Grunnskole - Drift 2 - 18/580
 8. Barnehage og grunnskole - Eier og myndighet - 18/581

Koordinerende gruppe Helse

Leder av koordnerende gruppe er Kommunalsjef (Hemne) Inger-Lise Waade
Alle dokumenter i koordinerende gruppe finner du her (17/2550) 

Koordinerende gruppe har oppnevnt 5 undergrupper;

 1. Psykisk helse og rus - 18/256
 2. Helsestasjon - 18/259
 3. Rehabilitering - 18/258
 4. Legetjeneste/akuttberedskap - 18/257
 5. Pleie og omsorg - 18/255


Koordinerende gruppe Teknisk

Leder av gruppen er Enhetsleder Teknisk (Hemne) Magne Jøran Belsvik
Alledokumenter i koordinerende gruppe finner du her (17/2553)

Koordinerende gruppe har oppnevnt 5 undergrupper:

 1. Arbeidsgruppe renhold - 18/938
 2. Arbeidsgruppe bygg - 18/939
 3. Arbeidsgruppe Vei, vann og avløp - 18/940
 4. Arbeidsgruppe forvaltning - 18/941
 5. Arbeidsgruppe brann - 18/1564


Arbedsgruppe Samfunnsutvikling

Leder av gruppen er Rådgiver kultur og næring (Halsa) Ragnhild Godal Tunheim
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/2551)

Arbeidsgruppe Personal

Leder av gruppen er Rådmann i Halsa, Anita Ørsal Oterholm.
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/2552)

Arbeidsgruppe NAV

Leder av gruppen er Nav-leder (Hemne/Snillfjord) Ola Sødahl
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/1689)

Arbeidsgruppe Barnevern

Leder av gruppen er Enhetsleder barnevern (Hemne) Mona Forren.
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/2555)

Arbeidsgruppe Eiendomsskatt

Leder av gruppen er Prosjektkoordinator (konsulent Hemne) Eva Randi Oldervik
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/2218)

Arbeidsgruppe arkiv

Leder av gruppen er saksbehandler arkiv (Hemne) Liv Mary Berdal Engvik
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/2556)

Arbeidsgruppe Fellestjenester/Servicekontor

Leder av gruppen er kommunalsjef (Halsa) John Ole Aspli
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/3001)

Arbeidsgruppe Økonomi

Leder av gruppen er kommunalsjef økonomi (Hemne) Inger Johanne Lillemyr Steinveg
Alle dokumenter i arbeidsgruppen finner du her (17/2705)