Utvalg

Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Fellesnemnd 15 30.08.19
Heim administrasjonsutvalg 0
Heim driftsutvalg 0
Heim eldreråd 0
Heim Formannskapet 0
Heim klagenemnd - eiendomsskatt 0
Heim kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne 0
Heim kommunestyre 31 16.10.19 13.11.19
Heim kontrollutvalg 0
Heim sakkyndig nemnd 0
Heim ungdomsråd 0
Heim viltutvalg 0
Partssammensatt utvalg 7 30.08.19
Valgstyret Heim 0 11.09.19