Utvalg

Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Arbeidsgruppe kommunenavn og kommunevåpen 6
Arbeidsutvalg 12 24.01.19
Fellesnemnd 32 31.01.19 28.02.19
Partssammensatt utvalg 14 31.01.19 28.02.19
Valgstyret Heim 31 31.01.19