Utvalg

Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Arbeidsgruppe kommunenavn og kommunevåpen 6
Arbeidsutvalg 12 11.04.19
Fellesnemnd 32 28.03.19 09.05.19
Partssammensatt utvalg 14 28.03.19 09.05.19
Valgstyret Heim 31 31.01.19