Utvalg

Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Fellesnemnd 2 30.08.19
Heim driftsutvalg 9 15.01.20 26.02.20
Heim eldreråd 0
Heim Formannskap 9 14.01.20 28.01.20
Heim klagenemnd - eiendomsskatt 0 04.12.19
Heim kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne 0
Heim kommunestyre 31 19.12.19 30.01.20
Heim kontrollutvalg 0
Heim sakkyndig nemnd 0 04.12.19
Heim ungdomsråd 0
Heim viltutvalg 0
Partssammensatt utvalg 1 30.08.19
Valgstyret Heim 0 11.09.19