Utvalg

Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Arbeidsgruppe kommunenavn og kommunevåpen 6
Arbeidsutvalg 12 11.04.19
Fellesnemnd 32 20.06.19 30.08.19
Partssammensatt utvalg 14 20.06.19 30.08.19
Valgstyret Heim 31 09.05.19