Frammøte

Navn Rolle
Bernt Olaf Aune MEDL
Ellbjørg Harriet Reiten MEDL
Frida Aune Skårild MEDL
Geir Inge Fiske MEDL
Hanne Bjerknes Kanestrøm MEDL
Helen Helland MEDL
Knut Botten MEDL
Marit Liabø Sandvik MEDL
Odd Jarle Svanem LEDER
Ola Rognskog NESTL
Ove Bernt Strømmen MEDL
Siri Johanne Anshus Selnes MEDL
Steinar Berdal MEDL
Ståle Vaag MEDL
Tove Karin Halse Lervik MEDL

Saker til behandling

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Resultat
27/19 17/2822 FELLESNEMNDAS BUDSJETT 2019/2020
28/19 18/370 REGNSKAPSRAPPORT PR 30.04.19
29/19 19/1126 PRESENTASJONSVIDEO FOR HEIM KOMMUNE - OMFANG OG FINANSIERING
30/19 19/688 MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS - ANMODNING OM ØKONOMISK BIDRAG TIL REALISERING AV FERGE AURE - HITRA
31/19 19/525 HEIM KOMMUNE - KULTURBYGGINGSPLAN
32/19 18/776 FORSLAG - KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE
33/19 19/234 PLANSTRATEGI FOR HEIM KOMMUNE - TIDSLINJE OG FORSLAG TIL ORGANISERING AV PROSESS
34/19 17/990 MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN PER MAI 2019
35/19 19/235 DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN 22.03.19 - 01.05.19
36/19 18/1240 SVAR HØRING - ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE HELSEFORETAK HEIM KOMMUNE