Møte: MØTE I FELLESNEMND DEN 30.08.2019

Dato: 30.08.19
Tid: 10:30
Sted: Halsa rådhus
Utvalg: Fellesnemnd (FELLES)
Dokumenter:

Frammøte

Navn Rolle
Bernt Olaf Aune MEDL
Bjørn Trygve Eidsvoll - vara for Ove Bernt Strømmen VARA
Ellbjørg Harriet Reiten MEDL
Frida Aune Skårild MEDL
Geir Inge Fiske MEDL
Hanne Bjerknes Kanestrøm MEDL
Helen Helland MEDL
Helge Halvorsen - vara for Hanne Bjerknes Kanestrøm VARA
Knut Botten MEDL
Marit Liabø Sandvik MEDL
Odd Jarle Svanem LEDER
Ola Rognskog NESTL
Ove Bernt Strømmen MEDL
Siri Johanne Anshus Selnes MEDL
Steinar Berdal MEDL
Ståle Vaag MEDL
Tove Karin Halse Lervik MEDL

Saker til behandling

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Resultat
55/19 17/1689 ORIENTERING - ARBEIDSGRUPPERAPPORTER NAV
56/19 18/257 ORIENTERING - ARBEIDSGRUPPE LEGETJENESTE OG AKUTTBEREDSKAP
57/19 19/1127 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS - ENDRINGER I EIERSAMMENSETNING, EIERBRØKER, REPRESENTANTSKAP OG SELSKAPSAVTALE
58/19 19/1266 UTREDNING AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR HEIM KOMMUNE
59/19 19/235 DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN 14.06.19-22.08.19
60/19 19/1869 HØRINGSUTTALELSE FRA FELLESNEMNDA - NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT