Frammøte

Navn Rolle
Bernt Olaf Aune MEDL
Bjarne Sæther MEDL
Christian Thevik - vara for Ole Steinar Opsal VARA
Einar Vaagland MEDL
Eirik Johansen - vara for Inge Heimsbakk VARA
Even Hendseth MEDL
Helen Helland MEDL
Hildur Hestnes - vara for Rune Bakken VARA
Inge Heimsbakk MEDL
Irene Røe Vaagan MEDL
Jorulf Magne Gumdal MEDL
Jørn Ola Engdal MEDL
Kjell Øyasæter MEDL
Knut Johan Singstad MEDL
Marit Liabø Sandvik MEDL
Marte Halvorsen MEDL
Marte Lund MEDL
Merete Klevset MEDL
Nils Forren - vara for Ola Rognskog VARA
Odd Jarle Svanem LEDER
Oddny Guldstein-AA Løwe MEDL
Ola Rognskog MEDL
Ole Steinar Opsal MEDL
Randi Synnøve Eli MEDL
Roar Sørensen MEDL
Rune Bakken MEDL
Siri Johanne Anshus Selnes MEDL
Solvår Marit Skogen Sæterbø MEDL
Steinar Berdal MEDL
Sverre Vullum MEDL
Thomas Folgerø MEDL
Tora Vaagan Hofset MEDL
Tove Karin Halse Lervik MEDL
Unni Dahl MEDL
Øyvind Engvik MEDL

Saker til behandling

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Resultat
45/19 19/2016 VALG AV SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN 2019-2023 Enstemmig vedtatt
46/19 19/2017 VALG AV KLAGENEMND EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN 2019-2023 Enstemmig vedtatt
47/19 19/2107 OPPNEVNING AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL VANNREGIONUTVALGET I TRØNDELAG - (VRU) Enstemmig vedtatt
48/19 19/2150 AVTALE OM INTERKOMMUNAL TOBAKK-, SALG- OG SKJENKEKONTROLL MELLOM KOMMUNENE AURE, HEIM, RINDAL, SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL Enstemmig vedtatt
49/19 19/2170 AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM MILJØRETTA HELSEVERN FOR Enstemmig vedtatt
50/19 19/2040 GUNVOR HOEL BERDAL - FRITAK FRA POLITSKE VERV Tilrådingen vedtatt
51/19 19/1385 NY KOM - LOKAL FORSKRIFT FOR REGULERINGSPLAN, BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, OPPMÅLING OG Enstemmig vedtatt
52/19 19/1386 NY KOM - LOKAL FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING, KONTROLL OG TILSYN ETTER Enstemmig vedtatt
53/19 19/1387 NY KOM - LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR I HEIM KOMMUNE Enstemmig vedtatt
54/19 19/2216 SKILTING KOMMUNALE BYGG Enstemmig vedtatt
55/19 18/2480 HEIM KOMMUNESTYRE - MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020 Enstemmig vedtatt
56/19 18/2051 HEIM KIRKELIG FELLESNEMND - TJENESTEYTINGSAVTALE Enstemmig vedtatt
57/19 19/1674 HEIM KOMMUNE - ØKONOMIREGLEMENT Enstemmig vedtatt
58/19 19/2224 NY KOM - IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 2020 Enstemmig vedtatt