Møte: MØTE I HEIM FORMANNSKAPET DEN 08.11.2019

Dato: 08.11.19
Tid: 09.00
Sted: Rådhuset på Kyrksæterøra
Utvalg: Heim Formannskap (HFS)
Dokumenter:

Frammøte

Navn Rolle
Bernt Olaf Aune MEDL
Einar Vaagland MEDL
Jørn Ola Engdal - vara for Marte Halvorsen VARA
Kjell Øyasæter MEDL
Marit Liabø Sandvik NESTL
Marte Halvorsen MEDL
Odd Jarle Svanem LEDER
Steinar Berdal MEDL
Tora Vaagan Hofset MEDL
Tove Karin Halse Lervik MEDL

Saker til behandling

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Resultat
1/19 18/2051 HEIM KIRKELIG FELLESNEMND - TJENESTEYTINGSAVTALE Enstemmig tilrådd
2/19 19/1674 HEIM KOMMUNE - ØKONOMIREGLEMENT Enstemmig tilrådd
3/19 19/2224 NY KOM - IKA TRØNDELAG IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 2020 Enstemmig tilrådd
4/19 19/2288 HEIM FORMANNSKAP - MØTEPLAN 1.HALVÅR 2020 Tilr. m/tillegg enst. vedtatt
5/19 19/2275 REFERAT OG MELDINGER - HEIM FORMANNSKAPET 08.11.2019 Enstemmig vedtatt