Journalpost: OVERSENDELSE AV OPPDRAG TIL ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING

Dato: 27.11.17
Type: Utgående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Inge Fagforbundet v/Heimsbakk, Ragnhild Godal Tunheim, Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Halsa Kommune
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: