Journalpost: KONTAKTOPPLYSNINGER ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING

Dato: 24.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Arbeidsgruppe samfunnsutvikling
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: