Journalpost: TILBUD STUDIETUR OVERNATTING STOKKØY

Dato: 19.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Stokkøya Sjøsenter
Saksbehandler: Malin Sæther
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: