Journalpost: REFERAT

Dato: 21.03.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Arbeidsgruppe Samfunnsutvikling
Saksbehandler: Reidar Klungervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: