Journalpost: REFERAT FRA MØTE10.04.2018 I ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING

Dato: 13.04.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Arbeidsgruppe Samfunnsutvikling
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: