Journalpost: REFERAT FRA MØTE VEDR HEIM KULTURSKOLE

Dato: 18.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Arbeidsgruppe samfunnsutvikling v/ Ragnhild Godal Tunheim
Saksbehandler: Reidar Klungervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: