Journalpost: MØTEREFERAT SAMFUNNSUTVIKLING 06.06.2018

Dato: 07.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Trine Glåmen, Ragnhild Godal Tunheim, Kristin Solhaug Follet
Saksbehandler: Reidar Klungervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: