Journalpost: REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE 14.06.2018 - GRUNNSKOLE DRIFT 1

Dato: 04.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/579
Fra/til: Geir Morten Oddebug
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - GRUNNSKOLE DRIFT 1 0930
Unntatt off:
Dokument: