Journalpost: REFERAT ARBEIDSGRUPPE SAMFUNNSUTVIKLING 11.09.18

Dato: 18.09.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2551
Fra/til: Ragnhild Godal Tunheim, Kristin Solhaug Follett, Trine Glåmen
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ARBEIDSGRUPPE - SAMFUNNSUTVIKLING
Unntatt off:
Dokument: