Journalpost: OPPSTARTSKRIV - HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023 /ÅRSBUDSJETT FOR 2020

Dato: 28.05.19
Type: Utgående
Saksnr: 19/48
Fra/til: John Ole Aspli, Anita Henden, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm, Gunhild Elise Engeset Megård, Sigve Lorås Torland, Siv Janne Rodal, Margit Botten
Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - HEIM KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2020/HANDLINGSPLAN 2020-2023
Unntatt off:
Dokument: