Journalpost: SVAR - KRISESENTERET ØNSKER GJERNE Å FÅ KOMME UT TIL DERES KOMMUNE TIL ETT TVERRFAGLIG/TVERRETATLIG MØTE.

Dato: 14.05.19
Type: Utgående
Saksnr: 19/1003
Fra/til: Krisesenteret for Orkdal og omegn
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade
Enhet: Kultur og fritid
Sak: KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN 2020
Unntatt off:
Dokument: