Journalpost: SVAR - ANSKAFFELSESPROTOKOLL CMS HEIM KOMMUNE

Dato: 28.05.19
Type: Utgående
Saksnr: 19/719
Fra/til: Sem & Stenersen Prokom AS
Saksbehandler: Daniel Schei
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ANSKAFFELSE NY HJEMMESIDE OG INTRANETT
Unntatt off:
Dokument: